Zimkobranie je jedinečná výstava výtvarnej tvorby akademického maliara Ondreja Zimku a dorastu rodiny Zimkovcov: Miliny Zimkovej, Ondreja 4. a Nora Kelecsényioho (manžela Miliny).
Ďalšia malá a dúfame, že milá akcia, ktorú sme zorganizovali v 3galerii v Podhájskej, bola oslavou výtvarného umenia majstra akademického maliara Ondreja Zimku a “jeho dorastu” a oslavou vína z produkcie prof. MUDr. Mariana Karvaja, ktorý ako “srdciar” a  producent  vína chateau Marco povedal pár slov o škodlivosti nepitia vína na ľudský organizmus. Slovenský herec a recitátor Jozef Šimonovič  svojim skvelým prednesom Proglasu,ktorým sme si pripomenuli 1150. výročie príchodu Cyrila a Metoda, povýšil túto malú kultúrnu slávnosť na chrámovú sviatosť kultúry. Nedá sa nespomenúť klavír, ktorý celú oslavu umenia obrazov a vína doprevádzal a klaviristu Petra Karvaia.Vyvrcholením oslavy bolo zvonenie: majster Zimka zazvonil na odchod zime. Majster vinár prof. MUDr. Karvaj zazvonil sv. Urbanovi, patrónovi vinohradníkov, aby požehnal nasledujúci rok dobrou úrodou vína. Do troch dni prišlo oteplenie a jar. Dlhá zima odišla. Ešte aby bol dobrý ročník. Ale to zariadi sv. Urban.

Momentálne (máj 2013) sú na svete dve výstavy Ondreja Zimku. Jedna v Podhájskej v 3galerii, druhá v Pekingu v Číne. Kto by chcel vidieť aj výstavu v Číne, organizujeme denne odchod do Číny na bicykloch. Zraz je každý deň o 16.00 hod. pred 3 galériou Podhájska.