V sobotu 3. mája sa uskutočnila vernisáž výstavy diel majstra Stanislava Harangozóa. Je nám nesmiernym potešením predstaviť v 3galerii v Podhájskej tvorbu rodáka z neďalekých Komjatíc.

Krásna akcia, dokonalý súzvuk súčasného umenia a krásnych vín, doplnený o chuťovky domácej pani Evičky. Po otvorení vernisáže majiteľmi galérie, sa slova ujala kurátorka výstavy PhDr. Marta Šimo-Svrčeková.

Počas vernisáže sa uskutočnila ochutnávka krásnych vín, ktorých tvorcom je Dr. Marián Karvaj, ktorý osobne predstavil vína tradičných odrôd, ale aj vína novošľachtencov, na ktoré sa rodinné vinárstvo Chateau Marco špecializuje. Predtým však sa už tradične uskutočnilo zvonenie na zvoničke sv. Urbana patróna vinohradníkov. Boli to vlastne tri zvonenia: prvé zvonenie Dr.Karvaja bolo za požehnaný nastávajúci vinohradnícky rok, druhé zvonenie majstra Harangozóa bolo za zdravie a pokoj ľudí na Slovensku a tretie zvonenie urobil guvernér NB SR Ing. Jozef Makúch, aby ľudia mali dostatok peňazí na nákup len tých najlepších vín a umenia slovenských majstrov. Veď život je príliš krátky na to, aby sme pili zlé vína.

Celu slávnosť umenia a vína dopĺňali hudobne Jozef Dome – husle a Jana Zanis – klavír. Nedá mi nespomenúť podporu rodákov z Komjatíc, ktorí nezabudli pribaliť a predstaviť svoje skvostné vína Milana Letka a ostatných vinárov z Vinohradníckeho a vinárskeho spolku Komjatice