2. mája 2015 sa uskutočnila vernisáž výstavy Ivana Popoviča, kde hosťom a kurátorom bol Ľubo Belák, ktorý predstavil tvorbu svojho priateľa Ivana Popoviča. Okrem obrazov mali možnosť návštevníci spoznať aj inú tvorbu majstra Popoviča a tou je kreslený humor, animovaný film a literárna činnosť. Ukážky z literárnej tvorby predniesol sám autor. Aké by to bolo, keby Ľubo Belák nezaspieval, práve tie pesničky, ktoré otextoval Ivan Popovič. Takže Ivan Popovič ako výtvarník, karikaturista, animátor, ilustrátor, spisovateľ, básnik a textár.
Okrem tradičnej vernisáže sa konala aj “vernisáž” vína HR Winery Gbelce. Krásne vína predstavila obchodná riaditeľka spoločnosti pani Mila Kissová. A verte bolo sa čím chváliť. Vína ocenené na svetových výstavách sa nepijú každý deň.
Ako je už zvykom na našich vernisážach, zazvoníme na zvoničke sv. Urbanovi, patrónovi vinohradníkov, aby tento rok bol lepší ako rok minulý a horší ako rok nastávajúci, a to nielen pre vinárov.