Prezentácia výtvarného umenia súčasných autorov. Vnímať výtvarné diela sa dá najlepšie, ak je človek v pohode.
Sýty a s pohárom vína ľahšie pochopí aj tie najsurrealistickejšie kompozície.