Výtvarníčka Eva Lauková je uchvátená a fascinovaná prírodou. Na svojich obrazoch zachytáva jej dokonalé tvary a farebné odtiene. Vyjadruje sa realisticky, klasickým spôsobom, ale používa aj výtvarnú skratku. Maľuje olejom, pastelom, používa techniku akvarelu a s úspechom si vyskúšala aj techniku ART – PROTIS. Jej túžba po výtvarnom zdokonaľovaní sa, výtvarnom objavovaní je neutíchajúca. Už dlhé roky sa výtvarne vzdeláva v ateliéroch pod vedením profesionálnych výtvarníkov. Jej prvým školiteľom bol svetoznámi výtvarník Július Koller, neskôr ak. maliarka Katarína Kuzmová…, v súčasnosti výtvarná pedagogička Otília Nevřelová Poluďajová. Je pravidelnou účastníčkou súťaží „Výtvarné spektrum“, kde získala niekoľko ocenení. Pravidelne sa zúčastňuje maliarskych sympózií na Slovensku i v zahraničí. Tiež každoročne vystavuje svoje diela na autorských alebo kolektívnych výstavách. Je členkou výtvarného združenia DETVIANSKÁ UMELECKÁ KOLÓNIA. Narodila sa, žije a tvorí v Bratislave.Výtvarníčka Eva Lauková je uchvátená a fascinovaná prírodou. Na svojich obrazoch zachytáva jej dokonalé tvary a farebné odtiene. Vyjadruje sa realisticky, klasickým spôsobom, ale používa aj výtvarnú skratku. Maľuje olejom, pastelom, používa techniku akvarelu a s úspechom si vyskúšala aj techniku ART – PROTIS. Jej túžba po výtvarnom zdokonaľovaní sa, výtvarnom objavovaní je neutíchajúca. Už dlhé roky sa výtvarne vzdeláva v ateliéroch pod vedením profesionálnych výtvarníkov. Jej prvým školiteľom bol svetoznámi výtvarník Július Koller, neskôr ak. maliarka Katarína Kuzmová…, v súčasnosti výtvarná pedagogička Otília Nevřelová Poluďajová. Je pravidelnou účastníčkou súťaží „Výtvarné spektrum“, kde získala niekoľko ocenení. Pravidelne sa zúčastňuje maliarskych sympózií na Slovensku i v zahraničí. Tiež každoročne vystavuje svoje diela na autorských alebo kolektívnych výstavách. Je členkou výtvarného združenia DETVIANSKÁ UMELECKÁ KOLÓNIA. Narodila sa, žije a tvorí v Bratislave.